Camera quan sát
Báo động – Chống trộm
Bộ Đàm – Intercom
Bãi xe thông minh
An ninh siêu thị
Hệ thống chuông cửa
Hệ thống kiểm soát cửa
Thiết bị điện thông minh