• slide1
  • Slide1
  • Slide3
  • Slide2
  • Slide4
Hỗ trợ trực tuyến
0942.357.888

Thông tin sản phẩm

 Đây là một hệ thống với chất chữa cháy là khí sạch, an toàn cho người sử dụng và không gây hư hại đến các vậtName
 
Specifications
 
Gas
 
HFC-227ea (CF3CHFCF3) ≤ 1150Kg/M3
Filling Pressure (MPa 20oC)
 
2.5 4.5
Max working Pressure of the System
 
3.5 5.5
Filling density (MPa 20oC)
 
≤ 1150Kg/M3
Working power
 
220VAC 50Hz
Spare power
 
24 VDC
Power Consumption
 
Not exceeds 15W in warning, and not exceeds 30W in alarm
Environmental Condition
 
-10~+50oC
Max Protecting Space (M3)
 
2000
Actuating  Means
 
Manual/Electric/Mechanical Operation
Sản phẩm khác